Premier

Tidspremier
3000 kr til alle under 30:00 min (MS) og 34:30 (KS)
7000 kr til alle under 29:00 min (MS) og 33:30 (KS)

UKI-poeng totalliste
Vi kårer beste løper uavhengig av klasse ut i fra UKI-poeng, som justerer for kjønn og alder over 18 år.

Nr. 1: 10 0000 kr. (Dersom under 30:00 (MS)/33:30 (KS) så blir totalen 17 000 kr.
Nr. 2: gavekort 8 000 kr.
Nr. 3: gavekort 7 000 kr. 
Nr. 4: gavekort 6 000 kr.
Nr. 5: gavekort 5 000 kr.
Nr. 6: gavekort 4 000 kr.
Nr. 7: gavekort 3 000 kr.
Nr. 8: gavekort 2 000 kr.
Nr. 9: gavekort 1 500 kr.
Nr. 10 til nr 15 ikke avklart ennå.
Alle gavekortene er fra Sport1 og Puma

Klassevinnere
Alle klassevinnere får premier.
Premier ikke avklart ennå.