Historien bak Norgesløpet


Norgesløpets historie                            


Av Willy Hauge


Under et opphold på Gran Canaria ved påsketider i 1978 kom tanken på et større løp i

Lillestrøm. Minerva-lederne Rolf Hansen og Bjørn Bergh hadde allerede i flere år fundert på hvordan man skulle skaffe en økonomisk plattform for å kunne satse seriøst på toppidrett.


For å lære å arrangere større løp, reiste man på studieturer til både Lidingöloppet i Stockholm

og Eremitageløpet i København.


Norgesløpet ble en realitet i 1979 med VG som hovedsponsor. Avisen var med i 10 år, og etter dette fikk man flere delsponsorer.

I det første løpet var det 1015 deltakere, og året etter var antallet økt til 1763.

Deltakelsen var jevn fram til 1987, da man startet opp med Norgesjoggen, som samlet 613

Løpere, og dette året deltok til sammen 3156 løpere.

Deltagelsen økte til toppårene 1991: 5650 - 1992: 5306 og 1993 - 5636.


Så startet nedgangen til 4660 i 1993, og i 1997 var man nede på 2749 løpere.

Skedsmo Kommune la på leieprisen for Skedsmohallen og for uteanlegget, som en også måtte

leie. Leien nærmet seg raskt 50.000 kr for dette året.

Startavgift til forbundet og betaling til politi måtte også betales. Dermed ble til slutt overskuddet borte og derfor ble løpet nedlagt.

Foruten dette begynte myndighetene å tenke på varer som en fikk av ”Tine” og ikke hadde betalt avgifter for. Det samme gjaldt gratis presseomtale i lokalavisen.

Som det er skrevet i bladet "Kondis” fra november 1979:

Ingen løp har så flotte premier for 5- 10- og 15 gangers deltagelse. For å kunne fortsette var konklusjonen at rammebetingelsene måtte blitt bedret.

Til 10-årsjubileet i 1988 reiste hele styret til New York Marathon. Alle løp løpet – og fullførte!

Til sammen deltok om lag 70 på turen.

I flere år var det fem turer til New York Marathon som ble trukket ut blant deltagerne.

I ett år var for øvrig premien to turer til Honolulu Marathon. Etter dette var det i fem år 10 turer til Gran Canaria. Her ble "Norgesløpet Gran Canaria” arrangert. Løpet samlet i overkant

400 løpere på det meste.

Løyperekorden i den 10 km lange løypa med løypesertifikat ble 29,04 for menn og 32,28 for kvinner.


Vi tar med totalt antall deltagere de 19 år løpet ble arrangert.